Invaze do Kuby: Příběh Zátoky sviní, který změnil dějiny

Zátoka Sviní

"Začátek studené války: Invaze do Kuby v roce 1961 – Připomenutí události Zátoky sviní"

Předcházející události

Předcházející události před invazí do Kuby v Zátoce sviní jsou klíčové pro porozumění tohoto historického konfliktu. Mezi tyto události patřilo napětí mezi USA a Kuby, které bylo způsobeno kubánskou revolucí a následným nástupem Fidela Castra k moci. Další důležitou událostí byla neúspěšná invaze protikastrovských kubánských emigrantů na Kubu v roce 1961, což vedlo k americkému plánu na invazi do Zátoky sviní. Tyto předcházející události poskytují kontext pro pochopení toho, jak se situace vyvinula do hlavního konfliktu v roce 1961.

Plánování invaze

Plánování invaze do Kuby byl dlouhodobý proces, který zahrnoval pečlivé plánování strategie, výběr vhodného místa pro přistání a zajištění logistických potřeb. Cílem invaze bylo svrhnout komunistický režim a zabránit rozšíření vlivu Sovětského svazu na Karibiku. Připravné práce se odehrávaly tajně, aby nebyla odhalena CIA. Nakonec byla invaze zahájena 17. dubna 1961, ale bohužel skončila neúspěchem a mnoho lidí přišlo o život.

Průběh invaze

Průběh invaze do Kuby, která se stala známou jako Zátoka sviní, byl komplexní a dramatický. V roce 1961 skupina amerických vojáků a kubánských emigrantů vylodila na pláži Playa Girón na jižním pobřeží Kuby a začala se snažit o svržení Fidelova režimu. Nicméně, jejich pokus selhal kvůli nedostatku podpory z USA a kubánské armádě, která byla plně připravena na útok. Po třech dnech bojů byli všichni invazní jednotky zajati nebo zabiti. Toto selhání invaze způsobilo hlubokou nespokojenost mezi kubánskými emigranty a anti-Kastrovskými skupinami v USA.

Odezva Kuby a Sovětského svazu

Po neúspěšné invazi do Kuby, kterou provedly Spojené státy a jejich spojenci v roce 1961 v zálivu Sviní, byl celý svět napjatý očekáváním reakce Kuby a Sovětského svazu na tuto agresi. Jak se nakonec ukázalo, oba aktéři se rozhodli odpovědět velmi rázným způsobem.

Kuba odhodlaně odmítla jakoukoliv formu amerického vměšování do jejích vnitřních záležitostí a vytrvale se bránila proti nátlaku zahraničních mocností. Sovětský svaz naopak poskytl Kubě pevnou podporu a začal s masivním dodávkami vojenských materiálů, aby zajistil obranyschopnost ostrova před dalšími agresory.

Odezva Kuby a Sovětského svazu na zátoku sviní tak byla jasným signálem pro Spojené státy, že se budou muset smířit s tím, že Kuba už není slabým cílem pro jejich snahy o ovládnutí oblasti Karibiku. Zátoka sviní se tak stala důležitým mezníkem ve vztahu mezi USA a ostatními státy Latinské Ameriky.

Důsledky invaze

Důsledky invaze do Kuby v Zátoce sviní byly rozsáhlé a trvaly dlouho. Invaze způsobila politické napětí mezi Spojenými státy a Kubou, které trvalo několik let. Dále také posloužila jako záminka k větší vojenské přítomnosti USA v Latinské Americe a nakonec vedla ke zpřísnění amerických sankcí proti Kubě. Invaze samotná se ukázala být katastrofálním selháním pro Američany a to jak vojensky, tak i politicky, což mělo dopad na jejich image po celém světě.

Závěr: Vliv invaze do Kuby na vztahy USA a Sovětského svazu v době studené války.

Publikováno: 14. 06. 2023

Kategorie: historie

Autor: Amálka Zelinková

Tagy: zátoka sviní | invaze do kuby