Objev Ameriky Evropany: Největší zlom v dějinách objeven!

Kdy Byla Objevena Amerika

Úvod do článku o datu objevení Ameriky Evropany by mohl být následující:

Datum objevení Ameriky Evropany je jedním z nejvýznamnějších momentů v historii světa. Po tisíciletí existovalo povědomí o dvou oddělených kontinentech, Evropě a Asii na jedné straně a Afriky na druhé straně. Ale až v roce 1492 dorazil italský cestovatel Kryštof Kolumbus na Nový svět, což způsobilo nevyčerpatelné změny jak v Americe, tak i ve svém "starém" světě. Toto datum se považuje za milník evropského objevu, který vedl ke kolonizaci Latinské Ameriky a přinesl k radikálním socioekonomickým proměnám celého Amerického kontinentu.

Předkolumbovská doba

Předkolumbovská doba zahrnuje období, které předcházelo objevení Ameriky Evropany v roce 1492. Tento časový úsek se datuje od 9. tisíciletí př. n. l. až do přelomu 15. a 16. století našeho letopočtu, kdy docházelo k rozvoji mnoha různých kultur a civilizací na americkém kontinentu. Během předkolumbovského období se v Americe vyvinulo mnoho vyspělých společností, jako jsou Mayové, Inkové nebo Aztékové, kteří měli svou vlastní architekturu, umění i písmo. Tyto civilizace byly ale po příchodu Evropanů zcela zdecimovány a jejich kulturní dědictví je dodnes vyhledávaným tématem historiků a archeologů.

1. Osídlení Ameriky původními obyvateli

Přestože Evropany objevena byla Amerika až v roce 1492, na území této obrovské dvojkontinentální oblasti žili původní obyvatelé již po tisíciletí. Tito domorodci jsou známi pod různými jmény - např. Aztekové, Inkové, Mayové či Siouxové - a rozvíjeli na svých územích bohaté kultury s vlastním jazykem, zvyklostmi a tradicemi. Někteří z nich se dokázali přizpůsobit evropským dobyvatelům, jiní byli vyhlazeni v důsledku kolonizace a šíření nemocí, neboť nebyli imunní proti novým chorobám přinášeným z Evropy. Dnes jsou potomci původních obyvatel Ameriky respektováni jako součást kulturního dědictví kontinentu a snaží se udržet svou identitu a zachovat si své tradice.

2. Příchod Vikingů do Ameriky

Příchod Vikingů do Ameriky se datuje do 10. století, přesněji kolem roku 1000. Podle legendy dorazil norský viking Leif Erikson na území dnešního Newfoundlandu v Kanadě a nově objevený kraj nazval Vinlandem. To znamená, že Vikingové byli prvními Evropany, kteří dorazili na americký kontinent, dlouho před expedicemi Kryštofa Kolumba nebo dalších objevitelů 15. století. Tento fakt je velmi zajímavý a důležitý pro historii objevení Ameriky a jeho kontextuálních souvislostech.

Kolumbovo objevení Ameriky

Kolumbus objevil Ameriku roku 1492, kdy se mu podařilo přistát na Bahamách a dalších okolních ostrovech v Karibiku. Jeho objevy vedly k postupnému rozšíření evropského vlivu a osídlení tohoto nového kontinentu. Kolumbovo objevení Ameriky tedy znamenalo velký zlom v dějinách světa a mělo klíčový vliv na celosvětové události následujících staletí.

1. Cesta Kryštofa Kolumba

Kryštof Kolumbus byl španělský mořeplavec, který se vydal na cestu za novou přístupovou cestou k Asii. 12. října 1492 dorazil Kolumbus na Bahamy, což byla první z mnoha stop jeho objevitelského putování po Americe. Tento okamžik je považován za datum objevení Ameriky Evropany.

2. První setkání s původními obyvateli

První setkání evropských osadníků s původními obyvateli Ameriky se odehrálo v roce 1492, kdy Kryštof Kolumbus přistál na Bahamách a zahájil tak éru evropského kolonialismu na americkém kontinentě. Toto setkání mělo zásadní dopady na životy obou stran, které se navzájem ovlivňovaly a tvrdě bojovaly o moc a území po celé století.

3. Význam objevu Ameriky pro evropské mocnosti

Po objevení Ameriky evropskými mocnostmi v roce 1492 se rozšířily obchodní a politické vztahy mezi Evropou a "Novým světem". To ovlivnilo ekonomiku a kulturu evropských zemí, jelikož Amerika poskytovala nové přírodní zdroje, jako byly drahokamy, dřevo a suroviny pro textilní průmysl. Dále se vlivem objevu Ameriky změnila i geopolitická situace ve světě, neboť evropské námořní mocnosti začaly soutěžit o kontrolu nad koloniemi v Novém světě. Tento zdroj bohatství stál také u zrodu moderního kapitalismu. Ve spojení s rozvojem navigace, geografie a kartografie umožnil objev Ameriky velký pokrok v poznání světa a jeho mapování.

Kontroverze ohledně objevení Ameriky

Kontroverze ohledně objevení Ameriky se týká data, kdy byli Evropané poprvé s touto zemí seznámeni. Někteří historici tvrdí, že to bylo v roce 1492, kdy Kryštof Kolumbus dorazil do oblasti Karibiku a nazval ji Novým světem. Nicméně existuje také teorie, která tvrdí, že Amerika byla objevena o několik století dříve nordickými osadníky nebo Polynésany. Tyto diskuze vedou k otázce, co je vlastně definicí objevení a jak by měla být aplikována na historii Ameriky.

1. Možná předchozí objevitelská expedice

Existuje několik možností, kdy byla Amerika objevena Evropany. Jedna z prvních expedic byla ta Kryštofa Kolumba v roce 1492, který plul pod španělskou vlajkou a doplul na Bahamy. Druhá možná expedice mohla být vedená Vikingy kolem roku 1000, kteří přistáli na pobřeží Severní Ameriky. Další možnou expedicí byly výpravy Portugalců, kteří hledali nové obchodní cesty a mohli také objevit část Ameriky dříve než Kolumbus.

2. Diskuse o prvenství objevu Ameriky

Diskuse o prvenství objevu Ameriky je obecně velmi komplikovaným tématem, protože lze interpretovat fakta různými způsoby. Nicméně všeobecně se přijímá, že prvním Evropanem, který dorazil do Ameriky, byl Kryštof Kolumbus. Ten připlul na Bahamy 12. října 1492 a tuto událost považujeme za objevení Ameriky. Nicméně existují i jiné názory na to, kdo jako první dorazil do Ameriky a kdy to přesně proběhlo. Někteří badatelé tvrdí, že americký kontinent mohli navštívit již Vikingové v 10. století nebo Chánbálán z Maroka v roce 1312. Toto tvrzení ale není prokázáno dostatečnými materiálními důkazy a je sporné.

Závěrem lze konstatovat, že Amerika byla objevena Evropany v roce 1492, kdy Kryštof Kolumbus nalodil na třech lodích a pod španělskou vlajkou vyplul na cestu napříč Atlantikem. Toto dobytí Nového světa vedlo k zásadním změnám jak v evropských dějinách, tak i v historii obyvatel původního obyvatelstva Ameriky.

Zdroje

Amerika byla oficiálně objevena Evropany v roce 1492 Kryštofem Kolumbem. Existuje několik teorií o tom, že Ameriku objevili již dříve Vikingové nebo Polynésané, ale tyto teorie nejsou obecně uznávány. V každém případě je objev Ameriky evropskými hledači velkým zlomem v historii světa a měl velký dopad na další průzkum a osídlení celého kontinentu.

Publikováno: 27. 10. 2023

Kategorie: historie

Autor: Adélka Kamenoska

Tagy: kdy byla objevena amerika | datum objevení ameriky evropany