30 letá válka

30 Letá Válka

Tragická kapitola evropské historie: 30 letá válka

Úvod do historie třicetileté války, která probíhala v letech 1618 až 1648, je plný zajímavých faktů a událostí. Tato válka byla jednou z nejkrvavějších konfliktů evropského kontinentu a zasáhla velkou část tehdejší Evropy. V této válce se střetla protestantská Unie s katolickou Ligy, boje vedly k ovládnutí území,...