kolonizace

Kolonizace

Kolonizace: Osudy dobyvatelů a dobyvaných ve světle historie

Kolonizace, neboli proces osídlování a zakládání nových sídel v různých částech světa, patří mezi klíčové události lidských dějin. Tento fenomén má kořeny již v období starověku, kdy Řím rozšiřoval své území do dalších zemí a formoval tak velkou říši. Po staletí pak byla kolonizace spojována s evropskými...