pranýř

Pranýř

Pranýř: Nástroj veřejného potrestání, kterým se řídila historie

Úvod do problematiky Pranýř - úvod do problematiky Pranýř je nástrojem, který slouží k veřejnému potrestání osoby, která spáchala trestný čin. Jedná se o tradiční formu potrestání, která byla v minulosti široce využívána ve společnosti. V dnešní době je použití pranýře považováno za zastaralé a neefektivní,...