risorgimento

Risorgimento

Risorgimento: Kdy se Itálie probudila k novému životu

Vymezení termínu "risorgimento" Vymezení termínu "risorgimento" Risorgimento je historickou událostí, která se odehrála v 19. století v Itálii. Tento termín označuje proces sjednocení italských států a zrovnoprávnění italského národa s ostatními evropskými národy. Období risorgimenta bylo plné politických a kulturních...