Zapomeňte na fiktivní hrdiny: Skutečné vikingové, kteří změnili dějiny

Vikingové Postavy

Vikingové jsou bezesporu jedněmi z nejzajímavějších historických postav, jaké kdy existovaly. Tyto skandinávské námořníci a válečníci se stali známými po celém světě svými legendárními dobyvatelskými výpravami a mnohdy krutým chováním. Nicméně, vikingové byli také velice vynalézaví a technicky zruční lidé, kteří přinesli mnoho pozitivních inovací do světa. V tomto článku se podíváme na několik nejzajímavějších historických postav vikingů a prozkoumáme jejich životy a dopady na dnešní svět.

Vikingové - kdo to byli?

Vikingové byli skupina severských národů, kteří žili v období od 8. do 11. století v oblasti dnešního Skandinávie. Vikingové byli známí svými námořními plavbami a útoky na další přístavy a osady ve Velké Británii, Irsku a dalších částech Evropy. Mezi nejvýznamnější postavy patří například Erik Rudý, který je považován za objevitele Grónska, nebo Leif Erikson, který podle legendy dorazil v roce 1000 jako první Evropan na severoamerické pobřeží. Vikingské náčiní a jiné artefakty lze stále nalézt po celém světě a jsou důležitou součástí historie této doby.

Ragnar Lodbrok - legendární viking

Ragnar Lodbrok je jednou z nejvýznamnějších a nejznámějších postav vikingovské historii. Tento legendární viking se stal symbolem statečnosti, odhodlání a dobrodružství. Jeho příběhy jsou plné epických dobrodružství, válečných tažení a hrdinství.

Podle legendy byl Ragnar Lodbrok synem dánského krále Sigurda Ringa. Jeho cesta za slávou a bohatstvím začala již jako mladý muž, kdy se spolu s bratry účastnil nájezdů na Anglii, Francii i Norsko. Později si pak získal uznání mezi ostatními vikingskými válečníky a stal se vůdcem velkého vojska.

Jeho nejznámějším činem bylo vytvoření Velkého heathenovského vojska, které plenilo Anglii v 9. století. Ragnar vedl toto vojsko na mnoha úspěšných taženích a stal se symbolem severu pro mnohé generace.

Bohužel pro Ragnara skončila jeho válečnická kariéra tragicky. Byl uvězněn králem Aelleem ze Severní Anglie a popraven metodou "krve za krv" - utopením v hadrnu plném hadů.

I přesto se však jeho legendy a příběhy staly inspirací pro mnoho dalších vikingů a dále žijí jako ukázka síly a statečnosti vikingské kultury.

Erik Rudý - objevitel Grónska

Erik Rudý je historickou postavou a významným objevitelem Grónska. Erik pocházel ze Skandinávie a byl synem norského náčelníka. Po několika konfliktech s okolními obyvateli se Erik rozhodl opustit domov a hledat nové území pro své lidí. V roce 982 dorazil do Grónska, kterému dal jméno podle jeho zelených pastvin.

Erik na ostrov přivedl deset lodí s více než 500 osadníky a začal stavět osady, jako například Brattahlid, která se stala centrem grónských osad. Zde žil spolu s rodinou a stal se hlavním náčelníkem. Erik také vedl expedice do nedalekých oblastí a objevil další části Grónska.

V důsledku pestrého klimatu a nedostatku potravin jako obilí, museli se osadníci přizpůsobit těžšímu způsobu života založeném na lovícím rybolovu. Nicméně i přes tuto skutečnost dokázali Erika Rudého následovat do tohoto tvrdého prostředí, kde začali stavět pevniny, kostely a rozvíjet svoji kulturu.

Celkově lze říct, že Erik Rudý byl významnou historickou postavou, která přispěla k rozvoji grónského osídlení a zanechala po sobě velké dědictví.

Leif Eriksson - první Evropan, který přistál v Americe

Leif Eriksson je historickou postavou, která se stala prvním Evropanem, který přistál na americkém kontinentu. Tento vikingovský dobyvatel a objevitel se narodil v Norsku kolem roku 970 a byl synem slavného vikinského náčelníka Erika Rudého. Leif se proslavil svým odvážným objevitelským duchem a statečností, když se v roce 1000 vypravil s lodí směrem na západ za objevením nových území.

Po několika týdnech plavby dorazil Leif Eriksson a jeho družina na břehy Nového světa, konkrétně na pobřeží dnešního Kanady. Zde založili osadu, kterou nazvali Vinland (Země vína). Leifovi vikingové byli prvními Evropany, kteří s velkým odvahou překročili Atlantský oceán a usadili se na americkém kontinentu.

Dnes je Leif Eriksson považován za symbol vikinské kultury a dobytka. Jeho odvaha a cesta za objevováním nových území inspirovala mnoho dalších cestovatelů, kteří pokračovali v jeho stopách.

Harald Krásnovlasý - sjednotitel norského království

Harald Krásnovlasý byl jedním z nejvýznamnějších vikingovských vůdců a norských králů. Jeho vláda spadá do období 9. století, kdy se Norsko skládalo z mnoha menších království a Harald měl za cíl je sjednotit pod svou vlajkou. S pomocí své mocné flotily a vojáků se mu to nakonec podařilo a stal se prvním norským králem, který ovládal celé území Norska.

Harald byl také známý pro svou charizmatickou osobnost a rozhodnost. Kromě sjednocení Norska provedl několik dalších významných kroků, jako například prosazení jednotného zákona pro celé království. Pod jeho vládou se norskému lidu dařilo lépe než kdy předtím, což mu zajistilo mezinárodní uznání i respekt.

Dnes je Harald Krásnovlasý stále považován za symbol sjednocení Norska a jeden z nejdůležitějších vikingských hrdinů. Jeho život a dílo jsou často předmětem studia historiky i fanoušky vikingovské kultury po celém světě.

Knut Veliký - mocný vikingovský král Anglie

Knut Veliký, často nazývaný také Canute the Great, byl významnou historickou postavou Vikingů. Pocházel z královské rodiny Dánska a stal se králem Anglie, Dánska a Norska. Jeho vláda trvala přibližně dvacet let a během té doby se mu podařilo sjednotit tyto tři země do jediného mocenského celku.

Knut byl uznáván pro svou schopnost diplomatiky a úspěchů na bojišti. Dokázal udržet mír mezi třemi zeměmi a zajistit prosperitu ekonomiky svých poddaných. Jeho vláda také posilovala vliv křesťanství v oblasti Skandinávie.

Knut Veliký je dodnes vnímán jako mimořádně silný a mocný vikingovský král.

Gudrid Thorbjarnardóttir - vikingovská cestovatelka

Gudrid Thorbjarnardóttir je jednou z nejzajímavějších historických postav ze vikingského období. Narodila se na Islandu a proslavila se jako cestovatelka, která absolvovala několik velmi významných plaveb. Jednou z nich byla cesta do Vinlandu, kde společně s manželem založili osadu a žili s tamními indiány. Gudrid později odešla do Grónska, kde se připojila ke komunitě křesťanů v Brattahlidu. V této komunitě také poznala svého druhého manžela Torfina Karlsefniho, který ji doprovodil na jejích dalších cestách. Gudrid byla neuvěřitelně statečná a intelektuální žena, která dokázala překonat mnoho obtíží a stát se jedním z nejdůležitějších vikingovských objevitelů.

Rollo - zakladatel Normandie

Rollo, zakladatel Normandie, byl vikingem narozeným na konci 9. století na území dnešního Norska. Jeho skutečné jméno není známo, ale přezdívku "Rollo" si získal pro svou štědrost a odvahu během vikinských tažení.

V roce 911 se Rollo společně s vikinskou armádou vylodil na území Francie a začal plundrovat okolní oblasti. Nakonec mu byla nabídnuta možnost usadit se jako nezávislý pán nad územím dnešní Normandie výměnou za ochranu před dalšími nájezdy Vikingů.

Rollo se stal prvním vévodou Normandie a začal budovat nové území podle svého vizi, sjednocovat původní francouzské obyvatelstvo a přinést do regionu nové hospodářské příležitosti. Jeho rozhodnutí konvertovat ke křesťanství také pomohlo upevnit jeho pozici jako vládce.

Dnes je Rollo považován za klíčovou historickou postavu nejen pro Normandii, ale i pro celou Francii a Evropu. Jeho vliv na politiku, kulturu a hospodářství této oblasti vydržel po mnoho generací a jeho pozůstalost je dnes patrná v mnoha historických památkách a tradicích.

Freydis Eiriksdottir - odvážná vikingovská žena

Freydis Eiriksdottir byla neohrožená a odvážná vikingovská žena, která se proslavila svou rozhodností a hrdinstvím. Narodila se na Islandu jako dcera slavných vikingů Eirika Raudeho a jeho manželky Thorhildy. Společně s manželem se vydala na nebezpečné cesty přes Atlantský oceán a usadila se na Grónsku, kde představovali jednu z nejvýznamnějších rodin.

Freydis měla povahu bojovnice a pravděpodobně i proto ji dnes historie zná jako významnou postavu vikingovské doby. Její statečnost byla demonstrována v roce 1004, kdy byli Vikingové napadeni indiány. Když se její manžel spolu s ostatními muži stahoval z bojiště, Freydis zůstala na místě a za pomoci dluhy zabránila Indiánům útoku do jejich osady.

Nicméně, Freydis měla i temné stránky. Bývala popsána jako manipulativní a krutá osoba. V roce 1011 vedla vypracovanou bitvu proti svým bývalým spojencům - bratrům Leifovi a Thoruvaldovi Ericksonovým. V této bitvě neváhala použít kruté metody, jako je zabíjení matek s dětmi a dokonce i svého vlastního bratra. Navzdory tomuto činu se ale nenecháme ovlivnit, že Freydis Eiriksdottir bude navždy známá jako jedna z nejodvážnějších a neuvěřitelných postav vikingovské historie.

Celkově lze říci, že vikingové byli fascinující postavy a jejich přítomnost v historii Evropy je velice důležitá. Díky nim jsme získali mnoho poznatků o tom, jak vypadala společnost a obchodování v této době. Existuje mnoho známých vikingských postav, jako například Ragnar Lothbrok nebo Erik Rudý, kteří se stali legendami své doby i naši. Jejich odvaha a schopnost přizpůsobit se změnám ukazují, že jsou opravdovými hrdiny své doby. I když už dlouho nejsou mezi námi, jejich představa odráží silné hodnoty a inspiruje nás dodnes.

Zdroje

Zdroje hrají klíčovou roli v poznávání a chápání historických postav, jako jsou například Vikingové. Těmito zdroji mohou být archeologické nálezy, historické dokumenty, kroniky, prameny či památky. Archeologické nálezy v podobě artefaktů a stavbyených pozůstatků umožňují odhalit fyzický způsob života a zvyky. Kroniky a prameny pak slouží ke komplexnímu popisu kulturních tradic, společenských implementací a politických kroků. V kombinaci s ostatními zdroji tak poskytují cenný vhled do minulosti a pomáhají nám lépe porozumět postavám jako Ragnar Lothbrok, Lagertha nebo Bjorn Ironside.

Publikováno: 15. 09. 2023

Kategorie: historie

Autor: Tereza Navrátilová

Tagy: vikingové postavy | historické postavy