Madona z Přerova - Klenot moravské gotiky, kterým se pyšníme dodnes.

Madona Přerov

Úvod

Madona Přerov je jednou z nejkrásnějších soch Panny Marie v České republice. Tento umělecký skvost se nachází v kostele sv. Jakuba Staršího v centru města Přerova a přitahuje pozornost tisíců návštěvníků každý rok. Pokud hledáte místo, kde si můžete užít klidné chvíle a zároveň obdivovat krásu sakrálního umění, Madona Přerov je tou správnou volbou pro vás.

Historie Přerova

Historie Přerova je bohatá a plná zajímavých událostí. Jednou z nejvýznamnějších památek města je "madona přerov" - socha Panny Marie, která stojí v centru náměstí s výhledem na mnoho historických budov.

Tato socha se stala symbolem města a získala si oblibu u obyvatel i turistů. Vznikla pravděpodobně v 17. století a prošla několika změnami svého umístění. Dnes patří k nejobdivovanějším uměleckým dílům ve městě.

Madona přerov není pouze prostou sochou, ale spojuje se s řadou pověstí a legend. Říká se například, že právě její ochrana zachránila město před morovou epidemií či že dokázala pomoci ženám, které si toužily splnit svůj mateřský sen.

V současnosti je madona přerov každodenním společníkem místních obyvatel a oblíbeným cílem turistů, kteří do Přerova zavítají. Je to skutečné kulturní bohatství města, které by nemělo být opomíjeno.

Kostel svatého Jakuba

Kostel svatého Jakuba – důležitá sakrální stavba v Přerově

V centru historického města Přerova se nachází majestátní kostel svatého Jakuba. Tento pozoruhodný sakrální objekt přitahuje zraky mnoha turistů a poutníků ze všech koutů světa. Jeho interiér skýtá mnoho památek a uměleckých skvostů, z nichž jedním je i socha Panny Marie, kterou zde lze najít.

Madona Přerov – symbol víry a naděje pro místní obyvatele

Socha Madony Přerovské byla vytvořena na přelomu 17. a 18. století a stala se symbolem víry a naděje pro místní obyvatele. Každoročně sem dorazí tisíce lidí, aby uctili tento krásný artefakt a přinesli mu své úctyhodné obdivy.

Kostel svatého Jakuba je unikátním místem plným historie a duchovnosti. Navštivte ho i vy a nechte se uchvátit jeho skvosty i atmosférou klidu a pokoje.

Socha Panny Marie v Přerově

Socha Panny Marie v Přerově je jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších uměleckých děl na území Moravy. Tato madona, jak se také socha nazývá, stojí v centru města a představuje skutečnou perlu mezi dalšími památkami.

Jedinečnost této sochy spočívá v detailním zpracování a dokonalému provedení. Madona Přerovská stojí na obdélném podstavci, který je zdoben reliéfy s biblickou tematikou. Samotná socha Panny Marie pak zaujme svou nesmírnou krásou - jemné rysy tváře, působivé drapérie pláště a precizní práce s detaily.

Socha tu stojí již více než 300 let a za tu dobu se stala symbolem města. V průběhu let prošla několika rekonstrukcemi, aby její sláva mohla pokračovat i nadále. Socha Panny Marie v Přerově je jednoznačně umělecký klenot noticka a rozhodně stojí za to ji navštívit.

Vznik sochy

Vznik sochy Madony Přerov se datuje do 18. století, kdy byla v místním kostele umístěna starší socha Panny Marie. V roce 1765 však kostel vyhořel a stávající socha byla zcela zničena. Proto se kněží rozhodli pořídit novou sochu, která by nahradila tu původní.

Pro výrobu nové sochy byl vybrán nadaný a uznávaný řezbář Jan Jiří Pelzel. Ten dokázal vytvořit krásnou a detailní plastiku Madony Přerov, která je dodnes považována za jednu z nejkrásnějších soch svého druhu. Socha je umístěna na oltáři hlavní lodi kostela a od svého vzniku přitahuje pozornost turistů i místních obyvatel.

Popis sochy

Popis sochy "Madona Přerov":

Socha Madony Přerov zobrazuje svatou Marii, matku Ježíše Krista. Tato krásná barokní socha se nachází v centru města Přerova a je jednou ze symbolů tohoto historického místa. Madona stojí na kamenném podstavci a má rozměry 2 metry vysoká. Socha je velmi detailně zpracovaná a vyzařuje klid a pokoj. Madonin obličej je plný lásky, její oblečení zdobí bohaté zlaté aplikace a její ruce jsou složené v modlitbě.

Tato socha přitahuje pozornost návštěvníků z celého světa svým uměleckým ztvárněním a historickým významem pro město Přerov.

Význam sochy pro město Přerov

Madona Přerov je socha Panny Marie, která se nachází v centru města Přerova. Tato socha má velký historický a kulturní význam pro Přerov. Byla postavena v roce 1750 a od té doby je považována za symbol města.

Socha Madony představuje důležitou historickou památku, která připomíná působení katolické církve v Přerově. Je to místo, kde se konají různé náboženské a společenské akce, jako jsou například procesí, modlitby nebo koncerty.

Madona Přerov je také symbolem jednoty mezi obyvateli města. Lidé ji vnímají jako důležitý prvek kulturního dědictví města a snaží se o její uchování pro budoucí generace.

Vzhledem k historickému a kulturnímu významu této sochy bylo provedeno její restaurování. Dnes je Madona Přerov opět krásnou dominantou města a nejvýznamnějším sídelním kostelem na území arcidiecéze olomoucké.

Kontroverze ohledně autorství sochy

Madona Přerov je socha Panny Marie, která se nachází v kostele sv. Bartoloměje v Přerově. Tato díla umění byla dlouhou dobu předmětem diskusí a kontroverzí ohledně jejího autorství.

Někteří historici umění tvrdí, že sochu vytvořil slavný mistrovský sochař z 18. století Matyáš Bernard Braun. Nicméně, názory na toto téma jsou různé a existují také teorie o jiných autorech.

Tato kontroverze ohledně autorství Madony Přerov se stala velmi fascinujícím tématem pro mnoho lidí zajímajících se o umění a historii. Bez ohledu na to, kdo skutečný autor sochy je, pro místní obyvatele je tato socha důležitou součásti kulturního dědictví města.

Závěr: Madona Přerov - záznam významného uměleckého díla

Madona Přerov je socha Panny Marie, která se nachází v městě Přerov. Tato socha je považována za jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl ve městě a na celém území České republiky.

Sochu Madony Přerov si můžete prohlédnout při návštěvě místního kostela svatého Jiří. Socha je vytesaná z bílého kamene a má výšku 150 centimetrů. Je datovaná do období renesance a jejím autorem byl pravděpodobně italský sochař.

Madona Přerov byla několikrát restaurována a dodnes patří k nejkrásnějším památkám kraje. Pokud máte rádi umění, určitě byste neměli vynechat návštěvu Přerova a prohlédnutí této krásné sochy.

Zdroje

Zde jsou uvedeny hlavní zdroje informací o soše Madony v Přerově:

Publikováno: 11. 05. 2023

Kategorie: historie

Autor: Tereza Navrátilová

Tagy: madona přerov | socha panny marie v přerově