bývalá monarchie

Rakousko Uhersko

Rakousko-Uhersko: Když monarchie vládla střední Evropou

Vznik Rakousko-Uherska Vznik Rakousko-Uherska se datuje do roku 1867, kdy byla podepsána tzv. rakousko-uherská vyrovnání. Tyto dohody umožnily vytvoření společného státu mezi Rakouskem a Uherskem, který přetrval až do jeho rozpadu po první světové válce v roce 1918. Tento nový stát měl komplikovaný politický systém, který...