časová osa

Časová Osa

Časová osa vědy: Od pravěku až po současnost

Úvod do časových os Časová osa je jedním z nejzákladnějších nástrojů vědy a historie, který umožňuje zobrazit časové události v přehledné a strukturované formě. Úvod do časových os je tedy nezbytnou součástí každého základního studia v oblasti historie, archeologie, paleontologie nebo antropologie. Časové osy...