dohoda mezi papežem a císařem v roce 1122

Wormský Konkordát

Wormský konkordát: Dohoda, která zpřetrhala vazby mezi císařem a papežem

Pojďme se společně podívat na význam a historii tzv. wormského konkordátu, což byla dohoda uzavřená mezi papežem Kalixtem II. a císařem Jindřichem V. v roce 1122. Tato dohoda měla zásadní dopad na vztahy mezi církví a státem a položila základy moderního středověkého systému vlády, který měl trvat následujících...