dokument, který vypracoval karl marx a friedrich engels v roce 1848

Komunistický Manifest

Komunistický manifest: Revoluční dokument, který změnil svět

Úvod do Komunistického manifestu Komunistický manifest je slavný dokument, který byl vypracován v roce 1848 Karlem Marxem a Friedrichem Engelsem. Tento text se stal jedním z nejvlivnějších děl moderního světa a jeho vliv lze dodnes pozorovat ve společenských debatách o spravedlnosti a rovnosti. V následujícím textu si...