husitský kazatel a vůdce radikálního křídla husitství

Jan Želivský

Jan Želivský: Od kazatele k vůdci radikálního křídla husitství

Úvod Jan Želivský byl významnou postavou husitského hnutí, které v 15. století zasáhlo do českých dějin velmi silně. Byl nejen kazatelem, ale také vůdcem radikálního křídla husitství a stál u kořenů husitských válek. Jan Želivský byl již za svého života velkou osobností, která se snažila o obranu práv chudých...