kontinentální blokáda

Kontinentální Blokáda

Kontinentální blokáda: Zbraně, intriky a mocenské hry války

Kontinentální blokáda byla klíčovou taktikou během několika válek, včetně napoleonských válek a první světové války. Tento typ blokády spočíval v uzavření přístavů, které mohly poskytnout nepřátelským zemím přístup k potřebným zdrojům. Útok na hospodářskou sílu byl silný a vytvářel vážné problémy pro...