období v dějinách od 16. století do současnosti

Moderní Dějiny

Od renesance po současnost: Fascinující vývoj moderních dějin

Moderní dějiny - Úvod Vítáme vás v našem úvodu do moderních dějin, fascinujícího období v lidských dějinách, které se rozprostírá od 16. století až po současnost. Během těchto staletí docházelo k zásadním změnám ve společnosti, politice, technologiích a umění. Byla to doba objevů, revolucí a proměn, které...