starověký národ, který obýval území mezopotámie

Asyřané: Tajemný starověký národ, jehož stopy vedou do srdce Mezopotámie

Asyřané jsou starodávný národ, který obýval území Mezopotámie a měl velký vliv na celou tehdejší civilizaci. Jejich říše byla jednou z největších v období prvního tisíciletí před naším letopočtem a jejich kultura se projevila například ve formě uměleckých artefaktů, literatury nebo architektury. I přesto, že...