archeologické naleziště

Borská Pole

Borská pole: Tajemství archeologického pokladu hluboko pod zemí

Úvod: Borská pole jsou archeologickým nalezištěm s významnou historií a bohatým kulturním dědictvím. Nachází se v jihozápadní části České republiky, nedaleko od města Tachova. Odhalené artefakty a zbytky staveb dokládají osídlení tohoto místa již od doby bronzové a pravěkých období, až po raný středověk. Borská...