kustod

Kustod

Kustod - Fascinující strážce historie v novém světle

Co je kustod? Kustod je osoba, která má za úkol chránit a pečovat o kulturní dědictví. Je to strážce historie, který se stará o artefakty, umělecká díla a další cenné předměty. Kustodi mají hluboké znalosti o historii a umění a jsou schopni tyto informace předávat veřejnosti. Jsou klíčovou součástí muzeí, galerií...