starověký národ v oblasti dnešního finska

Sámové

Sámové: Tajemný národ ze severu, který ovládal oblast dnešního Finska

Úvod do problematiky sámového národa Sámové jsou starověký národ, který obýval oblast dnešního Finska a okolních zemí již před tisíci lety. Jejich kultura a tradice jsou silně spjaty s přírodou a životem v arktických podmínkách, což se odráží například v jejich hudebních nástrojích nebo oděvu. V průběhu...