Zákulisí královské rodiny: Pohnuté osudy dětí Marie Antoinetty a Ludvíka XVI.

Marie Antoinetta Děti

Pojďme se společně podívat na život dětí Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. Tento pár svými potomky zaplnil francouzský královský dvůr, ale jejich osud byl bohužel velmi dramatický. Přestože měli všechny výhody, které jim královské postavení nabízelo, jejich život se stal tragickou částí francouzských dějin. Jak to celé probíhalo? Co se stalo s jejich rodinou? To vše si probereme v tomto úvodu.

Dětství Marie Antoinetty

Dětství Marie Antoinetty bylo plné luxusu a bohatství, které jí jako budoucí královně Francie poskytovalo privilegované postavení ve společnosti. Vyrůstala v císařském paláci ve Vídni jako nejmladší dcera císařovny Marie Terezie a císaře Františka Štěpána Lotrinského. Byla vzdělávána podle přísných zásad dynastie Habsburků, ale také se učila tanci a hudbě. Ve svých 14 letech byla odvedena do Francie, kde se provdala za dauphina Ludvíka XVI. Jejich sňatek měl spojit silnou politickou alianci mezi Francií a Rakouskem, ale pro Marii Antoinettu to znamenalo nový život daleko od domova a rodiny.

Sňatek s Ludvíkem XVI.

Sňatek s Ludvíkem XVI. - klíčový moment v životě Marie Antoinetty

Marie Antoinetta byla královnou Francie a manželkou Ludvíka XVI. jejich sňatek se stal jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě francouzské královny. Jejich svatba, která se konala 16. května 1770 ve Vídni, byla velmi důležitá pro politické vztahy mezi Francií a Rakouskem.

Jako mladí manželé se Marie Antoinetta a Ludvík XVI. stali rodiči čtyř dětí, kteří se později stali známými jako "Děti Marii Antoinetty". Tyto děti hrály velmi důležitou roli v monarchii Francie, ale bohužel jejich osud byl tragický.

Přestože se sňatek s Ludvíkem XVI. stal kulturním symbolem, které je spojené s pravděpodobně nejdůležitější osobností francouzských dejin, znamenal pro Marii Antoinettu také přechod do nového života a společenských kruhů francouzského dvora.

První dítě - Marie Terezie Šarlota

První dítě, které se narodilo Marii Antoinettě a Ludvíku XVI., byla dcera pojmenovaná Marie Terezie Šarlota. Narodila se 19. prosince 1778 v Paříži a stala se jediným dítětem páru, které dožilo dospělosti. V roce 1781 se stala vévodkyní z Angoulême a později provdanou španělskou královnou. Její život plný politických intrik a dramatických událostí je fascinujícím příběhem dynastií Bourbonů a Habsburků.

Druhé dítě - Ludvík Josef

Druhé dítě párů Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. se narodilo jako chlapec jménem Ludvík Josef. Narodil se 22. října 1781 v Tuileriích v Paříži, kde byl korunován francouzským králem. Ludvík Josef byl tedy druhým dítětem této slavné dvojice a málo kdo tušil, jaký osud ho v budoucnu čeká.

Třetí dítě - Ludvík Karel

Třetí dítě, které se narodilo Marie Antoinettě a Ludvíkovi XVI., byl Ludvík Karel. Narodil se 27. března roku 1785 a stal se vévodou z Normandie. V jeho krátkém životě prožil mnoho tragických událostí - zemřel jako mladý muž ve věku pouhých deseti let během Velké francouzské revoluce, když byl spolu se svou rodinou uvězněn v Pařížské věznici Temple. Navzdory tomuto nešťastnému konci byl Ludvík Karel uctíván jako symbol tradiční francouzské monarchie a stále je považován za jednu z nejtragičtějších postav v historii.

Čtvrté dítě - Marie Terezie

Čtvrté dítě Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. bylo velice zvláštní - přestože se nakonec narodilo jako chlapec, v prvním roce svého života byl považován za dívku kvůli svým delikátním rysům a dlouhým vláskům. Toto dítě, pojmenované po otcově otci Leopoldovi, se stalo posledním potomkem manželů Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty, kteří přežili do dospělosti.

Páté dítě - Ludvík František Xavier

Páté dítě Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. se narodilo 22. listopadu 1781 a dostalo jméno Ludvík František Xavier. Stejně jako jeho sourozenci byl i on zpočátku vychováván v přepychu, avšak později byla jeho rodina odvedena do vězení a také on musel podstoupit tvrdou izolaci a nedostatečnou péči. Ludvík František Xavier se údajně stal velkým milovníkem umění, ačkoliv to nebylo veřejnosti známo. Jeho osud byl spjat s osudem celé královské rodiny, protože tak jako oni, nakonec skončil na popravišti během Francouzské revoluce.

Šesté dítě - Karel František

Šesté dítě párů Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. se narodilo 9. června 1786 a dostalo jméno Karel František. V dětství byl nazýván "půvabným a okouzlujícím" a byl jedním z oblíbených dětí královského dvora. Bohužel, stejně jako jeho ostatní sourozenci, Karel František se stal obětí politických událostí té doby. Po smrti svých rodičů v roce 1793 byl spolu se svými sourozenci uvězněn v Temple Tower a následně popraven v roce 1794 během vlády Hrůzovlády.

Sedmé dítě - Žofie Beatrix

Sedmé dítě v řadě potomků Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. je malá Žofie Beatrix. Narodila se v roce 1786 a byla oslavována jako malá zázrak - po více než pěti letech totálního neúspěchu, kdy se páru nepodařilo mít živé dítě, se konečně narodil zdravý potomek. Bohužel pro královskou rodinu bylo toto štěstí jen krátké, neboť již v dětství začaly její zdravotní problémy. Nicméně i přesto byla Žofie Beatrix velmi milovanou dcerou svých rodičů a zanechala po sobě mnoho vzpomínek a příběhů.

Osud dětí po smrti rodičů

Osud dětí po smrti rodičů

Marie Antoinetta děti: tragický osud potomků posledních francouzských králů

Děti Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. zažily velké utrpení poté, co byli jejich rodiče popraveni během Velké francouzské revoluce. Nejstarší dcera Marie Terezie Charlotta utrpěla nervové zhroucení a od té doby se jí říkalo "královna bláznů". Její mladší bratr Louis-Charles byl držen ve vězení a podroben krutým mučením, nakonec zemřel ve věku pouhých deseti let. Další sestry, Marie Zofie a Marie Tereza, byly nahromaděny do ženského vězení Temple spolu s matkou. Poté, co byla jejich matka odsouzena k smrti, byly dívky odděleny od sobe a nikdy se více nespatřily.

Po smrti svých rodičů byli potomci Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty umístěni do péče různých rodinných přátel a potulných hrabat. Mnoho z nich trpelo duševním stresem a ztrátou identity v dospívajícím veku, kdy se snažili najít své místo ve svete bez rodinné podpory. Osud těchto dětí byl vskutku tragický a připomíná nám, jak křehké může být lidské štěstí a bezpečnost v dobách sociálního napětí a politických změn.

Závěr: Život a osudy dětí Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. nám ukazují, jak zrádné může být osudové postavení vysokého šlechtice v 18. století. I když se narodili do bohaté a mocné rodiny, jejich životní pouť byla poznamenána tragickými událostmi a politickými intrikami. Nicméně, dědictvím Marie Antoinetty jsou její dvě dcery, Adelaida a Luisa, které dokázaly přežít francouzskou revoluci a udržely si svůj následnický status v Evropě.

Publikováno: 13. 05. 2023

Kategorie: historie

Autor: Vendelína Novotná

Tagy: marie antoinetta děti | děti marie antoinetty a ludvíka xvi.