historická bitva

Bitva U Kresčaku

Krvavá bitva u Křesčaku: Příběh nekompromisního boje o svobodu

Úvod do bitvy u Kresčaku Bitva u Kresčaku byla významnou událostí v českých dějinách, která se odehrála 21. června 1620. Jednalo se o střet mezi vojsky českých a císařských sil během třicetileté války. Bitva měla velký vliv na další průběh této války i na osud českého království. Úvod do bitvy u Kresčaku nám...

Bitva U Waterloo

Bitva u Waterloo: Rozhodující střet, který změnil dějiny Evropy

Úvodní informace o bitvě u Waterloo Bitva u Waterloo byla jednou z největších a nejkrvavějších bitev v evropské historii. Proběhla 18. června 1815 v Belgii, kde se spojenecká armáda, tvořená britskými, pruskými a nizozemskými vojsky, střetla s francouzskou armádou Napoleona Bonaparta. Bitva trvala celý den a skončila...