historické období

Raný Novověk

Raný novověk: Zrod moderního světa skrze velké změny a objevy

Definice raného novověku Raný novověk je historické období zahrnující přibližně období od 15. století do poloviny 18. století. Tento termín se používá k popisu vývoje společnosti, hospodářství a politiky během tohoto období. V rámci raného novověku došlo k mnoha důležitým událostem, jako např. objevu Ameriky,...

Pravěk

Zapomeňte na Jurský park: Pravěk - tajemná doba, která nás fascinuje

Úvod do pravěku Úvod do pravěku je cestou zpět v čase, do období našich dávných předků. Pravěk zahrnuje dlouhé tisíciletí lidské historie, kdy se člověk učil žít a přežívat v nehostinných podmínkách. Vstupte s námi do světa, který se zdál být ztracený v hlubinách minulosti, ale stále dokáže fascinovat a...