historický politický režim

Železná Opona

Železná opona: Symbolický závoj dělení Evropy

Úvod k tématu "železná opona" – tato historická politická režim byla jedním z nejvýznamnějších fenoménů 20. století, který dramaticky ovlivnil vztahy a rozdělení mezi západními a východními zeměmi. Tento termín se používá pro popis překážky, kterou představovalo železné oplocení, aby se oddělily země pod...